Helft Vlamingen beweegt te weinig

02 oktober 2010 - 14:34 Sport Welzijn

Meer dan de helft van de Vlamingen beweegt te weinig om gezond te blijven.

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) en Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V), lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, willen met het project '10.000 stappen Vlaanderen' Vlamingen en Brusselaars ertoe aanzetten dagelijks op een eenvoudige manier meer te bewegen.

Half uur extra

Volgens professor Cardon (U Gent) moeten volwassenen dagelijks een half uur extra stappen om de internationale norm van 10.000 stappen te halen. Meer dan de helft van de Vlamingen haalt die volgens haar niet. "Met deze campagne willen we mensen in de eerste plaats motiveren om matig intens te bewegen. De drempel naar de sportclub is dikwijls te hoog en dus focussen we op een geleidelijke opbouw", aldus Cardon. Samen met de zesduizend stappen die mensen gemiddeld al zetten per dag, leveren de vierduizend passen van een extra halfuurtje wandelen zo dagelijks de gezondheidsnorm van tienduizend passen op.

Campagne

Via de campagne worden zo'n 350.000 folders en 60.000 affiches verspreid. "Bij de gemeenten zullen mensen ook pakketten met stappentellers kunnen uitlenen zodat ze met een betrouwbare meter hun stappen kunnen tellen", aldus projectcoördinator Pieter Metsu. Een degelijke stappen teller kost in de winkel al gauw zowat twintig euro. Een vernieuwde website moet Brusselaars en Vlamingen nog meer over de streep trekken.

Doel

"In Brussel concentreren we ons op twee doelgroepen: werknemers en senioren", beloofde minister Grouwels.

Volgens haar is de situatie in Brussel het meest zorgwekkend aangezien amper twintig procent van de Brusselaars dagelijks minstens dertig minuten bewegen. Minister Vandeurzen wil met het project de toon zetten voor meer Vlaamse preventieprojecten, waarop hij zwaar inzet. De Vlaamse gezondheidsdoelstelling dicteert dat 59 procent van de mannen tussen 19 en 60 jaar tegen 2015 voldoende moet bewegen, terwijl het percentage voor de vrouwen van die leeftijdscategorie moet klimmen tot 49 procent.